Spotkanie Burmistrza z proboszczami

Skoczów 11.01.2019
Spotkanie buwmistrza z proboszczami
Od lewej: ks. Witold Grzomba, ks. Zbigniew Paprocki, Andrzej Bubnicki, ks. Alfred Borski, Mirosław Sitko, ks. Ignacy Czader, ks. Krzysztof Klajmon, ks. Zbigniew Macura, ks. Dariusz Paneth, Beata Macura

11.01.2019 w gabinecie skoczowskiego burmistrza Mirosława Sitko odbyło się doroczne spotkanie władz miasta z proboszczami parafii rzymskokatolickich i ewangelickich z terenu skoczowskiej gminy. Naszą parafię reprezentował ks. Alfred Borski.

To już któreś z kolei spotkanie władz miasta z duchownymi, które jak zwykle miało charakter czysto towarzyski. Przy kawie/herbacie można było porozmawiać na różne tematy związane z działalnością obecnego zarządu miasta, jak również dowiedzieć się o różnych przedsięwzięciach podejmowanych przez obecnych duszpasterzy. Poza tym jest to doskonała okazja do tego, by w nieraz bardzo przepełnionych kalendarzach znaleźć miejsce i czas na bliższe poznanie się. Ze względu na zajęcia w szkole w spotkaniu nie mógł wziąć udział ks. Marcin Markuzel z Bładnic.

Zdjęcia: Jan Stebel (UM Skoczów)