Konfirmanci

Z powodu pandemii COVID-19 termin konfirmacji z 24.05.2020 przeniesiony  na 6.09.2020 r. Na razie nie ma jednak gwarancji, że będzie tym ostatecznym terminem.

1 Bieżące zadania
2 Modlitwa spowiednia
1 Bieżące zadania

Ponieważ ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem nie można uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, każdy (Konfirmantka / Konfirmant) zobowiązany jest do:

 • Uczestniczenia w coniedzielnych nabożeństwach transmitowanych z naszego kościoła w Skoczowie;
 • Napisać notatkę z każdego nabożeństwa, która będzie zawierała następujące informacje:
  • Jakie pieśni były śpiewane;
  • Numer introitu;
  • Jakie teksty biblijne były czytane w czasie liturgii wstępnej;
  • Który fragment Biblii był podstawą kazania;
  • Streszczenie kazania (min. 10 zdań);
  • Kilka własnych myśli w odniesieniu do kazania: co szczególnie zapamiętałam/-em, czego się nauczyłam/-em, z czym się ewentualnie nie zgadzam?

Zadanie ma być przesłane do wtorku wieczora (po danej niedzieli) na:

2 Modlitwa spowiednia

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!

Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek

wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje,

popełnione myślą, mową i uczynkiem,

którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary.

Żałuję za nie szczerze i z całego serca,

i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego

i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci

umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa,

bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw,

odpuść mi wszystkie grzechy moje

i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego

do poprawy życia mego.

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen.