Diecezjalne Spotkanie Delegatek Kół Pań

Wisła 10.12.2022

W sobotę 10.12.2022 r. w parafii w Wiśle Centrum odbyło się Diecezjalne Spotkanie Delegatek Kół Pań zorganizowane przez Diecezjalną Komisję Kobiet.

Delegatki ze Skoczowa (od lewej): Janina Kajzar, Janina Foltyn-Chruszcz, Agnieszka Borski, Zofia Podżorska, Wanda Juranek

Hasłem spotkania były słowa wypowiedziane przez ojca epileptyka, którego uzdrowił Pan Jezus: „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Mk 9,24).

W czasie spotkania Słowem Bożym podzieliła się diakon Renata Raszyk.
Wykład nawiązujący do tematu spotkania wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Śpiew prowadziła p. Sabina Rabin z parafii w Istebnej. W czasie spotkania panie reprezentujące poszczególne koła pań podzieliły się swoimi doświadczeniami ze służby, w którą są zaangażowane, co z pewnością było cenne, budujące i wnosiło nowe impulsy dla słuchających.

Spotkanie prowadziła pastorowa Anna Wantulok z Jaworza, zaś nad całością czuwała przewodnicząca Komisji Kobiet, p. Anna Czudek z Goleszowa.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Agnieszka Borski