Zmarł ks. Jan Krzywoń

Ś.p. Ks. Jan Krzywoń urodził się 27 maja 1940 roku w Skoczowie. Ochrzczony został w niedzielę 9 czerwca 1940 roku przez ks. Józefa Gabrysia w ewangelickim kościele Świętej Trójcy w Skoczowie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Osuchowskiego w Cieszynie podjął studia teologiczne.

W czasie studiów działał aktywnie w Kole Teologów Ewangelickich, w którym przyszło mu pełnić także funkcję prezesa. Ś.p. ksiądz Jan Krzywoń po ordynacji, która miała miejsce 14 października 1962 roku objął obowiązki wikariusza seniora diecezji z siedzibą w Świętajnie. Następnie od 1 września 1965 roku pełnił służbę, jako proboszcz-administrator parafii w Mrągowie, a następnie objął po wyborze dokonanym 16 czerwca 1968 roku funkcję proboszcza, w którą został wprowadzony 12 października 1968 roku. Podczas służby w Mrągowie oprócz pracy duszpasterskiej ś.p. ksiądz Jan Krzywoń dokończył budowę kościoła, a także przeprowadził remont plebanii. Ś.p. ksiądz Jan Krzywoń pełnił także służbę jako diecezjalny duszpasterz młodzieży. W 1980 roku przeszedł na rentę, a rok później 1 września 1981 roku wyjechał na stałe do Niemiec, gdzie mieszkał w Hanowerze. Ś.p. ksiądz Jan Krzywoń jest autorem licznych rozważań, tłumaczeń, które były publikowane w czasopismach ewangelickich w Polsce i Niemczech.

Ś.p. ksiądz Jan Krzywoń pozostawił żonę i troje dzieci z rodzinami.

Tekst: www.diec.mazurska.luteranie.pl
Zdjęcie: archiwum ks. Alfreda Borskiego