Konfirmacja 2022

Skoczów 29.05.2022

29 maja przeżywaliśmy uroczystość Konfirmacji, w czasie której wierność Panu Bogu i Kościołowi ślubowało 46 młodych ludzi (15 dziewcząt i 31 chłopców).

Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia do kościoła: członkowie Rady Parafialnej wprowadzili Konfirmantów, po których do kościoła weszli księża uczestniczący w uroczystości: ks. dr Alfred Borski – proboszcz i zarazem opiekun Konfirmantów, ks. sen. Andrzej Czyż – emerytowany proboszcz, ks. Bogdan Wawrzeczko i ks. Krzysztof Śledziński, 

Po preludium organowym Chór “Gloria”, pod dyr. Bolesława Nogi, wykonał pieśń “Zbawco Ciebie kochać chcę”, a gospodarz Parafii, ks. Alfred Borski, powitał zgromadzonych, a w szczególności Konfirmantów. Po liturgii wstępnej, na stojąco odśpiewano hymn Kościoła: “Warownym grodem jest nam Bóg”, po czym opiekun Konfirmantów wygłosił kazanie, w którym przypomniał okres nauki konfirmacyjnej i zachęcił do dalszego poznawania Zbawiciela i do wierności Słowu Bożemu i złożonemu przyrzeczeniu. Po kazaniu, w czasie śpiewu pieśni “Tu serce me” oraz kolejnych pieśni Chóru “Gloria”, wszyscy uczestnicy nabożeństwa złożyli ofiarę ołtarzową.

Część konfirmacyjna nabożeństwa rozpoczęła się od występu Konfirmantów, którzy zaśpiewali pieśń Sławomira Chmiela pt.: “Drogi Panie, Tyś jest chlebem żywota”. Później w imieniu całej grupy modlitwę i podziękowania dla zboru, rodziców oraz dla katechetów i księży złożyli: Laura Rucka, Emanuel Mrozowski, Magdalena Jancarczyk i Larysa Habarta. Głos zabrał również kurator Ryszard Macura.

Później nastąpił Akt Konfirmacji, w czasie którego Konfirmowani złożyli wyznanie wiary, wyrzekli się szatana i złożyli swoje ślubowanie. Potem każda Konfirmantka i każdy Konfirmant podchodzili do księży po błogosławieństwo.

W ostatniej części nabożeństwa ks. Bogdan Wawrzeczko rozważaniem złów z Psalmu 51 wprowadził do części spowiednio-komunijnej, w której Konfirmowani po raz pierwszy przystąpili do Sakramentu Stołu Pańskiego w klasycznej formie przy ołtarzu, a pozostali chętni na stojąco przed stopniami ołtarza.

Każdy Konfirmowany otrzymał od młodzieży różę z zaproszeniem na spotkania młodzież. A na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie grupowe oraz indywidualne zdjęcia przed ołtarzem.

3. i 4. rząd: Tymoteusz Nogowczyk, Paweł Pluciński, Bartosz Mikołajczyk, Brajan Wróbel, Sebastian Kozubek, Eneasz Nogowczyk, Adrian Budkowski, Dominik Orszulik, Oliwier Rybarski, Krystian Cienciała, Dawid Piegrzymek, Maciej Macura, Arkadiusz Bojda, Daniel Dziekan, Stanisław Krótki, Aleksander Kuzyk, Wojciech Wojnar, Piotr Stokłosa, Kacper Karasiewicz, Dominik Burawa, Dawid Dziekan, Fabian Kaczmarczyk, Dominik Kula, Emanuel Mrozowski, Adam Palica, Paweł Łośko, Denis Siąkała, Miłosz Dobrzyński.
2. rząd: Dominik Wysłuch, Magdalena Jancarczyk, Julia Kołpak, Laura Rucka, Emilia Dybza, Oliwia Girdwojn, Larysa Habarta, Agnieszka Kaleta, Laura Krzywoń, Julia Procner, Filip Szczypka, Dominik Kozieł.
1. rząd (siedzą): Patrycja Olszowska, Julia Kaczmarczyk, Wiktoria Bukała, Ryszard Macura, ks. Andrzej Czyż, ks. dr Alfred Borski, ks. Bogdan Wawrzeczko, ks. Krzysztof Śledziński, Laura Byrtus, Sandra Olszowska, Natalia Smelik.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Elżbieta Ogrodzka – OgrodzkaStudioArt