Konfirmacja 2021

Skoczów 5.09.2021

5 września przeżywaliśmy uroczystość Konfirmacji, w czasie której wierność Panu Bogu i Kościołowi ślubowało 40 młodych ludzi (18 dziewcząt i 22 chłopców).

Czterdzieści – to taka ciekawa liczba. Czterdzieści lat Izraelici wędrowali przez pustynię, w tym czasie Bóg tworzył z grupy uciekających niewolników, naród, który będzie posiadał ziemię. Czterdzieści dni i noc, szedł Eliasz z pustyni do góry Horeb, gdzie doświadczył Boga i rozmawiał z Nim. Czterdzieści dni spędził Jezus poszcząc na pustyni zanim rozpoczął nauczanie. Czterdzieści to jednak również liczba związana z naszą parafią, bo po niespełna dwóch latach spotkań, grupek, nauki, wysyłania maili z myślami z wysłuchanego kazania grupa czterdziestu osób dotarła do uroczystości konfirmacji.

Konfirmacja odbyła siew tym roku 5 września. Termin ten podyktowany był troską o konfirmantów, którzy w pierwszej połowie roku przystępują do ważnego i stresującego egzaminu ósmoklasisty. Osiemnaście dziewczyn i dwudziestu dwóch chłopaków, poza nielicznymi wyjątkami,  z naszej parafii wyznawało publicznie, przed zgormadzonym zborem swoją wiarę i ślubowało wierność Panu Jezusowi.

Podczas uroczystego nabożeństwa kurator parafii skierował m.in. takie słowa do konfirmowanych: „ W środę zdaliście egzamin teoretyczny ze swojego przygotowania do konfirmacji a od dzisiaj zaczyna się egzamin praktyczne (…) który będziecie zdawać każdego dnia do końca waszego życia.”

W kazaniu opartym o fragment z księgi Jozuego usłyszeliśmy m.in. fragment piosenki noblisty ,Boba Dylana  „Musisz komuś służyć”. Fragment Bożego Słowa prowadził nas do potrzeby określenia, komu chcę w życiu służyć. Jako prezent od konfirmantów uczestnicy nabożeństwa mogli zabrać z sobą opaski z napisem „Idę za Jezusem”.  Konfirmacja już za nami, ale to nie powinno zakończyć naszej modlitwy o nasze siostry i młodszych braci. Oby wytrwali w swoim konfirmacyjnym ślubowaniu.

Podziękowania dla rodziców, katechetów, szkółkowców, osób prowadzących grupki, księży i zboru  składali (od prawej): Zofia Pilch, Oliwia Hławiczka, Mirosław Kral, Przemysław Żertka.

Podczas nabożeństwa konfirmanci przekazali też w darze parafii nowe naczynia liturgiczne, które zostały poświęcone i użyty do dystrybucji komunii na konfirmacyjnym nabożeństwie.

Pozostałe zdjęcia zaprezentujemy na przełomie października i listopada, od razu, gdy otrzymamy je od fotografa. 🙁

Tekst: ks. Bogdan Wawrzeczko
Zdjęcia: OgrodzkaStudioArt