Konfirmanci 2021-23

Następne zapisy na naukę konfirmacyjną, która będzie miała miejsce w dwóch latach szkolnych (2021/22 i 2022/23) - czyli dotyczy młodzieży, która w roku 2023 będzie kończyła ósmą klasę, a sama konfirmacja odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2023 r., zaplanowane są w terminie od 1-30.05.2021 r. Nauka rozpocznie się razem z rozpoczęciem nowego roku szkolnego - czyli na początku września 2021 roku.

Formularze:

Formularze należy złożyć w Kancelarii Parafialnej do końca maja 2021. Przed złożeniem należy je dać do wypełnienia katechecie uczącego religii.