Do pobrania:

Rodziców / Opiekunów dzieci, które chcą wziąć udział w Dniach Dobrej Nowiny w Skoczowie (9-12.08.2021), prosimy o pobranie (dla każdego dziecka) poniższego formularza:

Dni Dobrej Nowiny 2021 – Oświadczenie Rodzica / Opiekuna

który należy wypełnić, podpisać i przekazać opiekunom w pierwszym dniu, w którym dziecko weźmie udział w DDN.