Darowizny via Dotpay

Dziękujemy, że chcesz wesprzeć działalność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
Aby przekazać darowiznę wybierz wysokość i cel przekazywanej kwoty, zaakceptuj regulamin, a następnie kliknij ikonę „Zapłać online przez Dotpay”.

KONKRETNE CELE (po wyrażeniu “Na cele kultu religijnego” wstaw “-” [myślnik], a po nim uzupełnij np.:

  • – Remont kościoła w Skoczowie
  • – Remont organów w Skoczowie
  • – Remont organów w Dębowcu
  • – Działalność diakonijna Parafii (charytatywna)
  • – Działalność młodzieżowa
  • – Działalność wśród dzieci
  • – Transmisja nabożeństw
  • – Zamiast kwiatów na grób śp. …..
  • – Ukraina – Pomoc Parafii
  • – Ukraina – Koncert

Kwota:

Cel:


Za każdy dar serdecznie dziękujemy!

„A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu”

2 Kor 9,6-11