Rodzinne nabożeństwo Wielkanocne w Pierśćcu

Pierściec 17.04.2022

Wołaj ze wszystkich sił, w każdą ze świata stron, Jezus Zbawiciel nasz, Panem nieba jest! – to refren wspólnej pieśni, którą zaśpiewali zborownicy na rozpoczęcie świątecznego nabożeństwa w Kościele Ewangelickim w Pierśćcu.

Po odczytaniu tekstu kazalnego z Ewangelii św. Marka 16, 1-8 o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ks. Alfred Borski przeanalizował znaczenie słowa ,,radykalny”, dokonując (dosłownie) kilku cięć białej kartki papieru. Przypominając zasadnicze, sięgające podstaw naszej wiary wydarzenia zapisane na kartach Biblii (m. in. wygnanie z raju Adama i Ewy, zabicie brata przez Kaina, zesłanie potopu i budowa arki Noego, narodziny i śmierć Zbawiciela świata),  ksiądz Proboszcz zademonstrował powstały z kilku cięć i zgięć – KRZYŻ.

Rozważanie Słowa Bożego wyznaczonego na 1. dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego zostało spięte klamrą kompozycyjną – pieśnią Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał; aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał…

Przekonując o konieczności radowania się ze Zmartwychwstania, powinniśmy sami to czynić. Najważniejsze, aby okazywać sobie nawzajem miłosierdzie i zainteresowanie w myśl wersetu 35 z Ewangelii św. Jana (rozdział 13): Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Uroczyste nabożeństwo miało piękną, muzyczną oprawę w wykonaniu młodzieży. Zaś na najmłodszych uczestników po wyjściu z kościoła czekała słodka niespodzianka: 20 dzieci ruszyło w poszukiwaniu “Koszyczka z niespodzianką”, który ostatecznie znalazł Kacper Szpyra.

Tekst: Danuta Oczadły
Zdjęcia: Jan Stebel