Składki kościelne można opłacać w kancelarii parafialnej lub dokonać przelew bankowy na numer konta parafialnego z tytułem: "Darowizna na cele kultu"

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74
43-430 Skoczów

tel. +48 33 853 3491 

nr konta: PL 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010

BIC/SWIFT: POLUPLPR

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np.w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej.

Dziękujemy za regularne wpłaty. Pieniądze ze składki parafialnej przeznaczane są w szczególności na doraźne remonty obiektów parafialnych, lub inne prace budowlane. Część wpłaconych kwot umożliwia organizowanie różnych spotkań parafialnych oraz wspieranie organizacji spoza parafii np. cele misyjne. Dodatkowo informujemy, że sumę przeznaczoną na składkę parafialną (dokonaną przelewem bankowym) można odliczyć od podatku w rocznym sprawozdaniu podatkowym. Spore grono naszych parafian korzysta z możliwości tzw. automatycznego przelewu, co powoduje, że nie trzeba o tym stale pamiętać. 

Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej 

ZASADY OGÓLNE

§ 7 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.