Po otrzymaniu aktu zgonu prosimy o przybycie do kancelarii parafialnej. Tam zostanie ustalony termin i miejsce pogrzebu. Należy dostarczyć akt zgonu (ksero) oraz oryginał karty zgonu lub aktu kremacji. Po spisaniu wszystkich danych do księgi metrykalnej rodzina podczas rozmowy z księdzem ustala przebieg ceremonii. Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.)

Później należy udać się zakładu pogrzebowego oraz na cmentarz celem ustalenia miejsca pochówku (wcześniej ustalonego w kancelarii).

Ile kosztuje pogrzeb?

  • Cena pogrzebu w naszej Parafii ustalana jest przez Radę Parafialną i wynosi 1500 zł (Dla osób spoza parafii oraz dla tych, którzy nie mają opłaconej na bieżąco składki parafialnej). Opłata dla osób regularnie opłacających składkę wynosi 500 zł.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia Jana 3,16