Osoby chore bądź te, które z różnych przyczyn nie są w stanie dotrzeć i uczestniczyć w nabożeństwie, a pragną przystąpić do Sakramentu Stołu Pańskiego, mogą poprosić o tak zwana komunię domową. Wtedy duchowny udaje się pod wskazany adres i prowadzi krótkie domowe nabożeństwo spowiednio-komunijne, w którym mogą również uczestniczyć wszyscy domownicy. Podczas wizyty duchownego należy zadbać o to, by nabożeństwo mogło odbyć się w stosownej atmosferze oraz o intymność podczas rozmowy duszpasterskiej (jeśli taka będzie mieć miejsce).

Komunię domową zgłaszamy w kancelarii lub bezpośrednio u księdza. Prosimy o przygotowanie dokładnego adresu zamieszkania i pozostawienia telefonu zwrotnego. Ułatwi to dotarcie na miejsce i doprecyzowanie terminu spotkania.

W imieniu księży prosimy o: nie krępowanie się i zgłaszanie takiej potrzeby, szczególnie kiedy sytuacja jest pilna np. gdy ktoś umiera lub znajduje się w szpitalu i chce uczestniczyć w komunii. Za komunię domową nie pobieramy opłat.

Nagłe, pilne wezwanie do szpitala prosimy zgłaszać w kancelarii lub bezpośrednio do duchownego.

Komunia udzielana jest osobom przytomnym i świadomym. W przypadku, gdy osoba jest nieprzytomna duchowny udziela błogosławieństwa i prowadzi stosowną modlitwę.