Narzeczeni w naszej Parafii zastanawiają się, jakich formalności należy dokonać, aby przeżyć ślub kościelny (lub konkordatowy) w kościele w Skoczowie lub w jednym z filialnych kościołów. Chcąc wyjść im naprzeciw odpowiadamy na najczęstsze pytania.

 • Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?
  Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej. Najlepiej zrobić to osobiście. Zalecamy ustalić to jak najwcześniej, w myśl zasady: „kto pierwszy ten lepszy”.

 • Jakie dokumenty „cywilne” należy złożyć?
  • Ślub Kościelny (ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):
   - odpis Aktu Ślubu z USC

  • Ślub Konkordatowy (ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi):
   - dokumenty (3 egz.) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego Przyszli małżonkowie muszą się osobiście stawić do USC (niezależnie od miejsca zamieszkania oboje udają się do jednego Urzędu – wyboru dokonują narzeczeni), aby je otrzymać. Te dokumenty są ważne 6 miesięcy, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed ślubem (zalecamy, by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie). Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane Pana i Pani Młodej. W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów małżonkowie otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii. Następnie jeden egzemplarz odsyłany jest (do 5 dni) do USC, a jeden zostaje w Parafii. Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu, który Państwo młodzi odbierają w USC. PODPOWIEDŹ: przed wizytą w USC (celem otrzymania dokumentów ślubnych) należy najpierw udać się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca urodzenia. Tam należy nabyć swój odpis Aktu Urodzenia. Bez aktu urodzenia Dokumenty Ślubne nie zostaną spisane.
 • Jakie dokumenty „kościelne” należy złożyć?
  - Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania) i Konfirmacji (jeżeli nie odbyły się na terenie naszej parafii).

 • Czy potrzebne są dane świadków?
  Tak. Każda ze stron musi mieć jednego pełnoletniego świadka (niezależnie od wyznania). Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, czy świadek nie używa podwójnego nazwiska (najlepiej dostarczyć ksero dowodu osobistego).

 • Co, jeśli Para Młoda nie należy do naszej Parafii (należą do innej, bądź jedno z nich jest innego wyznania)?
  Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii, to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.
  Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.
  Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

 • Co z zapowiedziami?
  Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

 • Przygotowania do ślubu?
  Para młoda, która chce wziąć ślub, powinna skończyć kurs przedmałżeński prowadzony w naszej parafii raz w roku (najczęściej zimą), o czym informujemy na łamach Informatora Parafialnego.
  Oprócz tego narzeczeni odbywają również 2-3 spotkania z duszpasterzem (według obopólnych ustaleń), który ma udzielić ślubu. W ich trakcie omawia się fundamentalne aspekty małżeństwa oraz konsekwencje cywilno-prawne. Ksiądz ustala z narzeczonymi szczegóły ceremonii ślubnej.

 • Ile kosztuje ślub?
  Cena ślubu w naszej Parafii ustalana jest przez Radę Parafialną i wynosi 500zł.

 • Przygotowanie kościoła - kwiaty, oprawa muzyczna itp.?
  Wystrój kościoła (dodatkowe kwiaty) Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie. W tym celu kontaktuje się z Panem kościelnym oraz z innymi nowożeńcami, którzy mają ślub w tym samym dniu. Na specjalne życzenie Pani organistka zagra wybraną pieśń. Istnieje również możliwość gry na skrzypcach w czasie uroczystości.

 • Obowiązki po ślubie?
  Uczestnictwo w życiu Kościoła, modlitwa, chrześcijańskie wychowanie dzieci, składki kościelne…